پشتیبانی فنی و مدیریت

 • تمدید پشتیبانی رفع اشکال وب سایت تحویل داده شده

  • پشتیبانی وب سایت های ارائه شده برای مشتریان گرامی
   این پلن ویژه مشتریانی هست که سایت را تحویل گرفته اند و پشتیبانی یکهفته ای خود را پشت سر گذاشته اند.
   شایان ذکر است این پشتیبانی یک ماهه و همچنین شامل تولید محتوا نمی باشد.
  35,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • مدیریت کسب و کار (وبسایت شرکتی ، خدماتی و … )

  • رایانه شخصی و میز و جا و …. هزینه های یک کارمند
  77,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • مدیریت کسب و کار (فروشگاهی)

  • رایانه شخصی و میز و جا و …. هزینه های یک کارمند
  87,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید